ludowcy.eu

Gienek 14.12.2020

Pełniejsza analiza może obejmować dane dotyczące:

JAK TO DZIAŁA

Każda firma pożyczkowa może zaświadczyć o tym, że proces ubiegania się o pożyczkę nie należy do najłatwiejszych. Jak to może być, skoro banki nie ukrywają, że nie udzielą pożyczki start-upowi i zażądają jeszcze więcej pieniędzy - więcej dokumentów prawnych, a ściślej dokładniej określonych źródeł informacji. Co więc zrobić, aby całość była jak najbardziej bezbolesna dla klienta? Odpowiedź jest prosta: wykorzystaj fakt, że banki w ogóle nie kontrolują dokumentów. Oznacza to, że możesz praktycznie zagrać w nisko wiszący owoc ze 100% skutecznością.

Jednocześnie jednak dochodzi do kwestii tego, czy bank udzieli kredytu - jego odsetek. Kredyt odsetkowy to taki, w którym bank bezpośrednio zarabia odsetki, a pożyczkobiorcą jest jego własny rachunek. Zatem oprocentowanie pożyczki, oprocentowanie na własny rachunek, zawsze będzie się różnić od salda pożyczki.

Bank, firma escrow i firma hazardowa nie są stronami umowy kredytowej, ale zawsze są głównym partnerem w takim projekcie. Mogą liczyć na korzystniejsze oprocentowanie kredytu, zwłaszcza w przypadku pożyczek na gry, które w wielu krajach nie podlegają opodatkowaniu.

PROCENT ZAINTERESOWANIA BANKU

W przypadku pożyczki na gry oprocentowanie dzieli się na trzy grupy: pożyczki parabankowe, pożyczki z terminem zapadalności do jednego roku i krótsze oraz z terminem zapadalności do dwóch lat. Prowizja oblicza oprocentowanie wszystkich pożyczek, niezależnie od ich wysokości, według wzoru:

gdzie A = średnia stopa procentowa dla wszystkich pożyczek udzielonych w danym okresie; M = określony termin spłaty pożyczki (w miesiącach, tygodniach lub nawet latach); Z = stopa procentowa podana na rachunku klienta w momencie złożenia wniosku. Szukając informacji na temat wahań stóp procentowych, zazwyczaj mamy do czynienia z takimi rzeczami jak nowelizacja prawa podatkowego czy spłata rat. Dlatego naturalne jest spojrzenie na tabele stóp procentowych poszczególnych spółek. Pamiętaj jednak, że w przypadku kredytu na grę oprocentowanie jest ustalane nie tylko z tabel wzorów, ale także z tabel oprocentowania w różnych bankach. Możesz więc oszacować stopę procentową tylko tymczasowo.

Analiza BIK przeprowadzana jest według standardowej formuły. Wystarczy, że kwotę kredytu możesz obliczyć na kilka różnych sposobów. Jednak nie wystarczy, że można określić oprocentowanie kredytu jako całości. Zachowanie poszczególnych kredytów może się różnić w zależności od wartości składników: umowy kredytu, regulaminu kredytowego oraz rekomendacji własnych prowizji. Dlatego konieczne jest uzyskanie kompleksowej analizy.

Przegląd jest najlepszym rozwiązaniem. Określa podstawy: kwotę pożyczek, oprocentowanie, okres spłaty oraz okres spłaty jako całość. Nie ma konieczności wyliczania kwot poszczególnych produktów czy podmiotów, ponieważ bank wylicza przegląd całego portfela kredytowego.

Pełniejsza analiza pozwala bankowi podejmować bardziej świadome decyzje. Bardziej szczegółowa analiza zawiera również informacje o możliwych zmianach stopy procentowej czy okresie spłaty.

Bank może zażądać od kredytobiorcy dodatkowych informacji: bardziej szczegółowych informacji o kwocie kredytu, okresie spłaty, oprocentowaniu i okresie spłaty jako całości. Konieczne jest również wyliczenie kwot dodatkowych zobowiązań i limitów kredytowych. Pełniejsza analiza może obejmować wartości dla:

limity aktywów, które są maksymalną kwotą, jaka może być jednorazowo przechowywana na koncie bankowym. Mówiąc ściślej, oznacza to, że bank może wymagać kredytu gotówkowego do 10 000 zł z oprocentowaniem 24 proc.

hipoteka, czyli kwota kredytu, którą pożyczkobiorca może zatrzymać po potrąceniu wszelkich niespłaconych rat. Dokładniej oznacza to, że bank może wymagać kredytu gotówkowego do kwoty 20 000 zł z oprocentowaniem 12,5 proc.

Bank może również wymagać polisy ubezpieczenia kredytu hipotecznego, która jest definiowana jako "polisa mająca na celu ochronę przed stratami spowodowanymi przez niezabezpieczony kredyt, kwotę kredytu lub kwotę zabezpieczenia". Innymi słowy, polisa gwarantująca pewna kwota spłaty za określony czas.

Pełniejsza analiza może obejmować dane dotyczące:

przeniesienie kredytu hipotecznego, w którym bank wydłuża okres spłaty. Mówiąc dokładniej, oznacza to, że bank może wymagać kredytu gotówkowego do kwoty 5000 zł z oprocentowaniem 24 proc.

Bank może również wymagać zabezpieczenia, które definiuje się jako "każdą rzecz materialną, rzeczywistą lub osobistą, którą pożyczkobiorca powierzył bankowi

Tagi: zarabianie,